Yrsel

Yrsel kan bero på många tillstånd och sjukdomar. Vanligaste orsaken till lågt blodtryck är när du ställer dig upp i en snabb rörelse. Extrem yrsel beror ofta på störningar i balansgångarna, så som kristallsjukan.


yrselVanliga orsaker till yrsel

Lågt blodtryck

Lågt blodtryck är den vanligaste orsaken till yrsel. Så som när du reser på dig väldigt snabbt efter att du har legat ned. Detta ger en kortvarig svimningskänsla som går över på några sekunder.

Om du har svåra problem med lågt blodtryck finns behandling.

När sinnesintrycken inte stämmer överens

Yrsel kan uppstå om dina sinnesintryck inte kommer överens. Exempelvis om du åker bil eller båt. Balansorganen känner att du rör på dig, men dina ögon ser att du sitter stilla. Detta kan också ge yrsel och illamående.

Störningar i balansorganet

Av olika skäl kan det ha skett en störning i dina balansgångar i örat. Dessa störningar kan ge så kallad karusellyrsel, alltså en känsla av att rummet snurrar runt dig. Detta kan exempelvis ske vid kristallsjukan, virus på balansnerven eller sjukdomen Ménières sjukdom.

Även stress kan orsaka yrsel

Psykisk stress så som stark oro och ångest kan göra att du blir mer mottaglig för sinnesintryck, vilket kan göra att du känner en gungande ostadighetskänsla. När yrseln beror på psykisk anspänning brukar den dock gå över på några sekunder.

Många sjukdomar och infektioner kan ge yrsel

Det finns många olika sjukdomar som har yrsel som symptom, men ofta är då andra symptom mer utmärkande.

Sjukdomar och tillstånd som kan orsaka yrsel är bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar som påverkar sinnesorganen, nerver eller hjärnan. Även svåra infektioner, blodsjukdomar och tumörsjukdomar med spridning i kroppen kan orsaka yrsel.