Behandling om någon svimmar i din närhet

Om någon i din närhet faller ihop är det viktigt att först kontrollera att personen inte har drabbats av något livshotande tillstånd.


Behandla svimning

Kontrollera först att personen inte är medvetslös på grund av livshotande orsaker.

1. Försök att prata med personen

Skaka på personen lätt. Prata med hen. Se om personen vaknar.

2. Kontrollera puls och andning

Det är viktigt att ta reda på orsaken till att personen faller ihop, att det inte är ett hjärtfel eller något annat livshotande tillstånd. Kontrollera då andningen genom att böja personens huvud något bakåt och sedan se om bröstkorgen höjer och sänker sig. Lägg örat intill mun och näsa för att lyssna efter andningsljud.

3. Har personen puls och andning?

Om personen har puls och andning ska du kontrollera att det inte finns något i munnen som kan stoppa andningen. Lyft sedan upp benen så att de är högre än personens huvud. Efter en minut kommer personen att vakna av sig själv. När personen vaknar kan hen känna sig lite förvirrad och trött.

Sök vård om:
  • Om ett barn svimmar ska ni alltid söka vård för att ta reda på orsaken.
  • Sök akut vård om den som svimmat får kramper, oregelbunden puls eller inte återfår medvetandet inom någon minut.
  • Om den person som svimmat tidigare har haft klåda på huden, runt munnen och andningsbesvär kan det tyda på en allergisk reaktion och ni bör då ringa 112.

3. Har personen inte puls och andning?

Om personen saknar puls och andning ska du först ringa 112. Påbörja sedan direkt hjärt-lungräddning.