Svimma utan anledning?

Även fast det ser ut som att en person svimmar "helt utan anledning" så finns det alltid en anledning. Det beror på att hjärnan antingen saknar syre eller att den saknar socker.


Svimma utan anledning?

I Luciatåg eller i andra sammanhang där du ska stå stilla väldigt länge, så som i givakt, är det vanligt att många svimmar.

När vi svimmar beror det på att hjärnan saknar syre eller socker. Detta kan ske om vi:

  • Håller andan/inte får luft
  • Ställer oss upp snabbt
  • Står stilla för länge
  • Är stressade
  • Är rädda
  • Har väldig smärta
  • Har ätit för lite
Syresbrist:

Om du är helt frisk är den vanligaste orsaken till svimning ett tillfälligt blodtrycksfall. Blodtrycksfall gör att hjärnan inte får tillräckligt med blod, och därmed inte tillräckligt med syre.

Du kan få blodtrycksfall om du står stilla väldigt länge eller om du reser på dig hastigt. Men även stress, rädsla och smärta kan orsaka blodtrycksfall och göra att du svimmar. Detta eftersom stress, rädsla och smärta överstimulerar vagusnerven i hjärnan vilket kan ge kraftiga blodtrycksfall.

Små barn kan ibland hålla andan när de blir ledsna eller arga och svimmar på grund av detta.

Sockerbrist:

En annan orsak till svimning är om du har för lite socker i hjärnan. Detta kan ske om du exempelvis har ätit för lite.

Om du har lätt för att svimma

Om du vet att du har lätt för att svimma ska du försöka resa på dig långsamt. Om du står still väldigt länge är det bra att röra fötter, ben och fingrar. När du lämnar blod kan du be om att få lägga dig ner.

Om du känner att det är nära att du svimmar ska du lägga dig ner. Helst med benen högre än ditt eget huvud. Det hjälper också att sätta sig på huk med huvudet mellan benen.