Lågt blodtryck

Svartnar det ofta för ögonen när du ställer dig snabbt upp? Då har du förmodligen lågt blodtryck. Detta är i sig ingen fara, bara i sällsynta fall krävs behandling.

120/80 är ett exempel på ett normalt blodtryck även om spannet är stort.


Vad är normalt blodtryck?

Så anges blodtryck

Blodtryck anges alltid i två olika tal. Så som 120/80:

  • Det första talet är trycket när hjärtat pumpar ut blodet i kroppen (systoliskt tryck). Normaltal för detta tryck är mellan 120-140 mm Hg.
  • Det andra talet är trycket när hjärtat slappnar av och blod strömmar in (diastoliskt blodtryck). Detta tal bör inte vara över 90 mm Hg.
Lågt blodtryck

Lågt blodtryck hos vuxna är generellt om blodtrycket är under 90/60. Det är först när du får symptom på grund av ditt låga blodtryck som det anses vara för lågt.

Läs mer om hur du ska tolka ditt blodtrycksvärde här.

Symtom vid lågt blodtryck

Lågt blodtryck ger sällan några symptom och behöver därför inte behandlas. Däremot kan du känna av att du har lågt blodtryck ibland då det kan svartna för ögonen ibland när du reser på dig hastigt. Om du har svåra besvär av lågt blodtryck, så som att du känner yrsel även när du reser dig väldigt sakta, ofta svimmar, eller liknande finns behandling att få. 

Behandling – få upp blodtrycket

Egenvård

Generellt rekommenderas fysisk aktivitet och regelbunden motion för att reglerar blodtrycket, inte bara för att lindra högt blodtryck.

Du kan få lågt blodtryck av för mycket vätska i benen, detta kallas ödem och beror på vätska från lymfkärlen. För att motverka lågt blodtryck på grund av ödem i benen är det rekommenderat att använda stödstrumpor.  Stödstrumpor hjälper även vid åderbråck.

Minska fallrisken

Behandlingen kan också rikta in sig på att hitta strategier som minskar fallrisken. Speciellt hos äldre. Om du vet att du lätt blir yr när du reser dig till exempel ska du tänka på att ta det försiktigt. Från en liggande position kan du ta dig till en sittande position och vänta lite innan du reser dig.

När sjukdom eller läkemedel påverkar blodtrycket

Om det är en sjukdom som orsakar det låga blodtrycket är det sjukdomen som ska behandlas. Om det är ett läkemedel som orsakar ditt låga blodtryck kan du i dessa fall minska medicinen eller byta ut den i samråd med din läkare.

Medicin vid svåra fall

Det är bara vid svåra fall av lågt blodtryck som det krävs behandling. Då kan mediciner höja blodtrycket genom att dra ihop blodkärlen. Den här typen av läkemedel används dock inte ofta.