Nackrelaterad yrsel

Stress, stillasittande jobb eller för lite motion kan sätta igång en nackrelaterad yrsel som ökar spänningarna i käken och nackens leder och muskler.


Yrsel kan delas upp i olika typer av yrsel. Det kan vara nack-relaterad yrsel, kristallsjuka, inflammation i balansnerven eller Meniéres sjukdom.

Vid nack-relaterad yrsel kan symtom uppstå som ofta misstas för något annat allvarligare tillstånd:

  • Yrsel
  • Ostadighet
  • Illamående
  • Svårighet att fokusera blicken
  • Huvudvärk
  • Öronljud/tinnitus
  • Lock för öronen
Kvinna som masserar sin nacke på grund av smärta och nackrelaterad yrsel.

Orsaken till nack-relaterad yrsel ligger i förhöjd spänning i käken och nackens leder och muskler.

Just nackens översta leder har många tusentals balanssensorer och receptorer, därför är yrsel oftast beroende på låsta leder och spända muskler i nacken.

Behandling av nack-relaterad yrsel

För att mildra eller bli av med yrseln kan en kombination av ledmanipulation och muskelbehandling vara ett lyckat recept.

Manipulation av lederna innebär att man separerar de hoptryckta ”låsta” lederna för att minska den spänningsökningen i musklerna i nacken.

Muskelbehandling syftar till att ta bort gammal mjölksyra och andra slaggprodukter ur musklerna som samlats där under lång tid. Då stretchar man ut musklerna till full längd och funktion. Även med massage/triggerpunkter ökar cirkulationen i muskeln och tar bort spänningar som ligger lagrade.

Detta är en lyckad kombination som ofta ger effekt och efter 1-6 behandlingar är besvären borta.